Faller – Schmuckschmiede der Modellwelt

https://www.youtube.com/watch?v=K04g2AWg-8c&list=PLgIl2tZmh4o6DNPDVdXRI06zV-HaF_ZLb&index=16&t=1511s Faller - Schmuckschmiede der ModellweltEin Portrait der Firma Faller Faller - Schmuckschmiede der Modellwelt

Schreiben Sie einen Kommentar